Skip to main content
 • B Oh Oh 2018.jpg
 • T4cv Lustrum.jpg
 • TR25.jpg
 • Tdauphine.jpg
 • Tfloride.jpg
 • Tfloride3.jpg
 • Tg4cv Lang.jpg
 • Tlogos.jpg
 • Tloo40cv.jpg
 • Tnn2.jpg
 • Toul 2.jpg
 • Tr16.jpg
 • Tr16 Jp.jpg
 • Tr17.jpg
 • Tr30.jpg
 • Tr5a.jpg
 • Tr5kids.jpg
 • Trambler2.jpg
 • Tvalkenburg.jpg
 • Tviva.jpg
 • b-r4.jpg
 • nj2023
 • t4cv
 • VelSatis

Activiteiten en faciliteiten

Vanuit de doelstelling: Het in stand houden van auto's gefabriceerd en geassembleerd door Renault en Alpine, ouder dan 25 jaar, bieden wij de leden van de CAR veel interessante voordelen. We geven je daarvan hier graag een uitgebreid overzicht.

Evenementen
Verspreid over het jaar worden meerdere evenementen georganiseerd, variërend van een clubmeeting met puzzelrit (vaak bij een Renault-dealer) tot een parkeerplaatstreffen. Jaarlijks is er meestel wel één kampeerweekend en tweejaarlijks wordt er een trip naar het buitenland georganiseerd, waarbij soms ook aansluiting wordt gezocht bij een buitenlandse (zuster)club. Tenminste één keer per jaar wordt een toer- of puzzelrit gehouden waarbij wordt gestreden om een wisselbeker.
Voorop staat steevast de vriendschappelijke en gezellige sfeer waarin de CAR mensen bij elkaar brengt die een zelfde passie delen: de klassieke Renault.

Algemene Leden Vergadering
Eénmaal per jaar vindt aan het begin van het jaar een Algemene Leden Vergadering plaats. Bij die gelegenheid legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde en te voeren beleid. Tevens worden eventuele (her)benoemingen van bestuursleden op de ALV bekrachtigd en wordt de financiële huishouding beoordeeld.

R8 gordini

Onderdelenvoorziening
De vereniging bezit een onderdelenmagazijn. Heel veel, soms unieke, onderdelen zijn in de loop der jaren als overcompleet verkregen van Renault dealers en dat is daarmee één van de belangrijkste redenen van de huidige omvang van het CAR-verenigingsmagazijn. Hiermee proberen we dat u uw klassieke Renault op een betaalbare manier rijdend kunt houden. Vakkundige vrijwilligers zijn u graag van dienst want soms is reparatieadvies belangrijker dan het specifieke onderdeel zelf. Verkoop van onderdelen geschiedt uitsluitend aan verenigingsleden op vertoon van hun geldige ledenpas.

Technische commissie
Binnen de vereninging is heel veel technische expertise beschikbaar. Een aantal clubleden vormen de zogenaamde technische commissie. Voor specifieke vragen kun je daar terecht. Minimaal één keer per jaar organiseren zij ook een technische dag. Vaak in een moderne Renault garage met daarin alle moderne technische voorzieningen.  

Technische documentatie
De CAR heeft een eigen technisch archief waarin opgenomen zijn: werkplaatshandboeken, onderdelenboeken, instructieboeken, enz. Gestreefd wordt naar een zo compleet mogelijke beschikbaarheid van alle toegelaten Renault-modellen. Soms hebben we zelfs nog originele documentatie beschikbaar. In ieder geval is het mogelijk om tegen kostprijs kopieën van de beschikbare documenten te verkrijgen.

Clubblad
Leden en donateurs ontvangen vijf maal per jaar het clubblad de 'Renograaf', waarin leden ook gratis een kleine advertentie kunnen plaatsen al draagt de vereniging daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
Vier keer per jaar ontvangen de clubleden en donateurs gratis het tijdschrift Losange Magazine. Dit blad bevat een groot scala aan artikelen over Renault, en besteedt ook aandacht aan de klassieke Renault.

traktor

Kalender 
Ieder jaar ontvangen alle CAR-leden/donateurs een fraaie kalender, waarop met wisselende thema’s de klassieke Renault centraal staat.

Ledenlijst
De ledenlijst is niet meer te downloaden vanaf het ledengedeelte van de web-site en wordt ook niet meer op een andere manier verstrekt. Dit is het gevolg van aangescherpte regelgeving over privacy. Informatie over leden is zo nodig te verkrijgen via de ledenadministratie van de vereniging. Stuur in dat geval een verzoek daartoe naar ledenadministratie@renaultklassiek.nl met een duidelijke toelichting op je vraag. Je kunt je vraag ook via deze website stellen. Zie onder het kopje "Contact".

Clubcard
Met de professioneel uitgevoerde CAR-Clubcard is soms ook korting te verkrijgen bij diverse bedrijven en Renault-dealers en kunt u terecht bij een groot aantal verzekeraars om uw klassieke Renault te verzekeren. Omdat de bereidheid tot het geven korting met regelmaat wijzigt is het voor ons heel moeilijk hiervan een precies overzicht te geven.

nwhout

Pin It