Onderdelen commissie

magazijn2016

De onderdelen commissie of te wel de heren van de onderdelen voorziening staan gemiddeld vier keer per maand voor (alleen) de verenigingsleden in het clubmagazijn voor je klaar. Op de foto links naar rechts: Henk van Kerpel, Marcel van Oevelen, Frans Ignatius, Elmar Werkman, Piet Molenaar, Gerard Wijtsma en Peter Kwisthout. Niet op deze foto Hans Dogterom. Ook niet op de foto Robert van Rossum ons nieuwe bestuurslid Onderdelenvoorziening.

Naast het verstrekken van onderdelen (alleen aan verenigingsleden) zijn zij ook beschikbaar om adviezen te geven bij restauratie en reparatie van uw klassieke Renault. Daarbij kunnen zij in voorkomend geval ook tips geven over eventuele vervangende onderdelen of adressen waar je het bewuste onderdeel kunt kopen of laten reviseren.

Voor vragen omtrent onderdelen kun je contact opnemen met Robert van Rossum, Email: magazijn@renaultklassiek.nl