Skip to main content
 • B Oh Oh 2018.jpg
 • T4cv Lustrum.jpg
 • TR25.jpg
 • Tdauphine.jpg
 • Tfloride.jpg
 • Tfloride3.jpg
 • Tg4cv Lang.jpg
 • Tlogos.jpg
 • Tloo40cv.jpg
 • Tnn2.jpg
 • Toul 2.jpg
 • Tr16.jpg
 • Tr16 Jp.jpg
 • Tr17.jpg
 • Tr30.jpg
 • Tr5a.jpg
 • Tr5kids.jpg
 • Trambler2.jpg
 • Tvalkenburg.jpg
 • Tviva.jpg
 • b-r4.jpg
 • nj2023
 • t4cv
 • VelSatis

Privacy policies

De Privacy Policies van de vereniging Club d' Anciennes Renault des Pays-Bas

Club d' Anciennes Renault des Pays-Bas is de vereniging voor bezitters van klassieke Renaults en daarvan afgeleide automobielen en behoort tot één van de grotere merkenclubs van Nederland. De vereniging heeft tot doel het in stand houden van auto's gefabriceerd en geassembleerd door Renault en Alpine. Toegelaten worden alle auto’s ouder dan 25 jaar. Onze vereniging is ingeschreven bij de KvK Den Haag onder nummer 40411106.

Privacy policy voor bezoekers aan deze website.

Beheer website
Deze website staat onder beheer van de vereniging Club d' Anciennes Renault des Pays-Bas.

Gegevens van bezoekers van de website
Op de website zijn verschillende invulformulieren beschikbaar. De daarin gevraagde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het formulier dient. Dit doel staat op het formulier vermeld.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van (functionele) cookies.

Vragen
Bezoekers van deze website kunnen met vragen over onze Privacy Policy terecht bij de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas door gebruik te maken met het op deze site beschikbare formulier “Vraag, Tip, Compliment of Klacht”.

Disclaimer
De Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas is gerechtigd de inhoud van haar Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor onze Verenigingsleden 

Deze is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers van de website en geldt voor iedereen die lid is of wil worden van de vereniging.

Gegevens die door een clublid worden verstrekt
De Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas kan de gegevens die door een clublid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • De Naam-, Adres-, en Woonplaats (NAW) gegevens voor het verzenden van het verenigingsblad de Renograaf.
 • De email gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief van de vereniging “de Renovisie”.
 • De betalingsgegevens worden gebruikt voor het periodiek innen van de contributie.
 • Het (incidenteel) versturen van andere berichten of e-mails die betrekking hebben op een individueel lid of kleinere groep van leden.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door een verenigingslid aan de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • NAW bestanden aan de drukker voor het versturen van het verenigingsblad.
 • Gegevens over voertuigen aan partijen waarmee de vereniging een relatie heeft. In alle gevallen gaat het hier om geanonimiseerde voertuiggegevens. Aantallen, types en dergelijke

Website en Renograaf
Zowel op onze website als in de Renograaf wordt fotomateriaal gebruikt. Veel van het materiaal wordt tijdens verenigingsevenementen gemaakt. Dit materiaal wordt in onbewerkte vorm geplaatst. Kentekens van auto’s en gezichten van personen blijven daarmee zichtbaar en mogelijk herkenbaar.

Beveiliging
De gegevens die een verenigingslid aan de Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas heeft verstrekt, worden in een beveiligde en professionele omgeving opgeslagen (het ledenadministratie systeem). Alleen daartoe geautoriseerde bestuurs- en kaderleden hebben toegang tot het ledenadministratie systeem. Het systeem maakt daarbij gebruik van verschillende autorisatie profielen.

Aanpassing van ledengegevens
Een verenigingslid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Op de website is daarvoor een mutatieformulier beschikbaar. Via het vragenformulier op de website heeft een verenigingslid te allen tijde de mogelijkheid de opgeslagen gegevens op te vragen.

Disclaimer
De Club d’ Anciennes Renault des Pays-Bas is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden geaccordeerd en vervolgens worden gepubliceerd in het verenigingsblad de Renograaf. 

Safe

Pin It