Renograaf 247

Renograaf 247

In deze Renograaf, o.a de volgende onderwerpen:

TOEVALLIGE ONTMOETING
Op vakantie in Roemenië valt Chrit met
zijn neus in de boter. In een oud stadje
staat het plein vol met klassieke Dacia’s.

IJZEREN SOLDAAT
Tijdens een wandeling in de Ardennen
verdwaalt Mattijs, plotseling staat hij oog
in oog met een ijzeren soldaat.

RENAULT ESPACE
Ongemerkt is de Espace I een zeldzame
klassieker aan het worden. Gelukkig zijn
er mensen, zoals Karst, die dat tijdig heb-
ben ingezien.

HISTORIE
Stef schrijft deze keer over de geschiede-
nis van de elektrische auto en de uitda-
gingen die daarbij ontstaan.

WITTE OLIFANT
Een aantal Renault liefhebbers heeft
zich verenigd met als doel Renaults te
bewaren voor het nageslacht. Zij zoe-
ken liefhebbers die zich bij hen willen
aansluiten.

OP VAKANTIE
Henk de Vos, altijd avontuurlijk inge-
steld, trok er afgelopen zomer met zijn
Renault 16 TX en historische caravan op
uit om Drenthe te ontdekken.