renograaf 251

Renograaf251

RUBBER
Ook al is de klassieker wat ouder je wilt
toch dat die goed stuurt. Klaas legt uit
hoe hij zijn Renault 18 weer als vanouds
laat rijden.

CLAN
In plaats van ‘het autootje voor erbij’
werd deze jonge 4 het troetelkind van de
familie Doek.

TECHNISCHE MIDDAG
Mattijs Drost blikt terug op een zeer
geslaagde technische middag bij de
altijd weer gastvrije familie Bakker in
Nieuwendijk.

EVENEMENTEN
De Evenementencommissie, bij monde
van Jo van Duren, licht in het kort toe
wat er het komende jaar staat te gebeu-
ren. Met de kalender erbij natuurlijk.

GERARD & ROBERT
Twee mannen die al geruime tijd actief
zijn voor de club. Renograaf vraagt hen
hoe dat zo is gekomen.

SUPER
Twee zwagers vallen tegelijkertijd als
een blok voor een charmante Franse
dame. Zelfs in ons koude kikkerlandje
gedijt zij prima.